Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE

Kursy przeznaczone są dla osób, które znają język angielski na poziomach odpowiadających egzaminom: FCE (poziom Upper-intermediate) i CAE (poziom Advanced), CPE ( Proficiency)  i chcą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne przygotowanie do egzaminu.

Obejmują one zagadnienia gramatyczne i słownictwo,  rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą nacisk na umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi. Oswajają z autentycznymi materiałami audio. Kursanci uczą się metod rozwiązywania testów, zasad konstruowania tekstów pisanych, sposobów utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany temat. Słuchacze pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych dziedzinach oraz poznają strukturę i sposób przeprowadzania egzaminów.

Szkoła z tradycją, dlaczego wybrać nas
Formularz kontaktowy:
Kontakt z nami:
Maggie's School
Dobrzykowice 55-002,
ul. Błękitna 41
Telefon:
+48 881 012 770
E-mail:
maggieschool@wp.pl