LEGO robotyka

LEGO robotyka
dla dzieci w wieku 5-7 i 8-11 lat

Tylko nudne programowanie?  Nie!!!

Robotyka to zajęcia interdyscyplinarne, łączące wiele dziedzin nauki w jedną edukacyjną przygodę. Często lekcje takie mają formę projektową, w której dzieci pracują w parach bądź grupach nad wyznaczonym tematem, budując i programując robota do wykonywania różnorodnych zadań w świecie rzeczywistym.

Robotyka tylko dla chłopców?

Absolutnie nie. Dziewczynki również uwielbiają nasze zajęcia. Tworzą na nich niezwykle kreatywne rośliny, zwierzęta oraz fantastyczne roboty bliższe swoim zainteresowaniom.

Dla kogo?

Zajęcia  z robotyki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat (LEGO® Wedo 2.0).

Czas trwania zajęć: 90 minut.

Sprawdź korzyści

© 2019 Copyright by Maggie’s School. All rights reserved. | LEGO®, Mindstorms® and WeDo® are registered trademarks of the LEGO® Group which does not sponsor, authorize or endorse this web site.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia z LEGO robotyki

ZAPISY

Czego nauczy się Twoje dziecko
na zajęciach z LEGO Robotyki

ZAPISY
Kompetencje cyfrowe
Podczas zajęć robotyki uczniowie wykorzystują informacje i dane, żeby zbudować i zaprogramować funkcjonalnego robota. Podczas pracy analizują elementy konstrukcyjne i mechaniczne, samodzielnie diagnozują popełnione błędy i wyciągają konstruktywne wnioski.
Kompetencje językowe
Na naszych zajęciach wprowadzamy rekomendowaną przez Komisję Europejską metodę CLIL – Content and Language Integrated Learning, czyli łączenie nauki języka z nauką innego przedmiotu. Język angielski wpleciony zostaje w środowisko programistyczne.
Budowanie poczucia wspólnoty
Pracując w grupie uczniowie realizują konkretny projekt, przez co uczą się sprawnej współpracy i działania we wspólnym interesie.
Kompetencje matematyczne, przyrodnicze
oraz w zakresie technologii i inżynierii (STEM)-uczniowie nie tylko zdobywają wiele umiejętności matematycznych, ale również samodzielnie konstruują odpowiedniki urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w prawdziwym życiu.
Kompetencje osobiste
Dzieci szybko uczą się rozwiązywania problemów, które czasem napotykają na etapie konstruowania. Lekcje kładą nacisk na kompetencje osobiste – przewidują etap testowania i uczą dzieci kreatywnego podejścia do każdego projektu.
Przedsiębiorczość
Na zajęciach robotyki uczniowie mogą samodzielnie realizować małe projekty.Wymyślają koncepcję, realizują w praktyce, testują i wdrażają. Uczniowie tworzą i programują prawdziwe, namacalne roboty. Podczas zajęć przekonują się, że realizowanie własnych pomysłów w prawdziwym życiu jest możliwe, nawet jeśli po drodze napotykają problemy.