Angielski dla maturzystów Matura Master

Angielski dla maturzystów
Matura Master we Wrocławiu, Dobrzykowicach, Nadolicach Małych

Program przeznaczony jest dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu maturalnego w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.

Kurs ten przygotowuje do egzaminu maturalnego poprzez utrwalanie i usystematyzowanie materiału oraz ćwiczenie technik egzaminacyjnych.

Dzięki systematycznej pracy, nasi kursanci nie są przemęczeni, a do egzaminu przystępują z dużym spokojem i pewnością siebie.

Duży nacisk stawiamy na zbudowanie świadomości językowej, czyli budowanie motywacji wewnętrznej, dzięki czemu każdy kursant ma silne fundamenty, mocne podstawy, zna i świadomie stosuje gramatykę i słownictwo, chętnie i swobodnie komunikuje się w języku angielskim.

Ponadto, nasi kursanci mogą  liczyć na dodatkowe  bezpłatne konsultacje ze swoim nauczycielem.

Sprawdź opinie o kursie

Zapisz się na kurs Matura Master

Zapisy

Czego nauczy się Twoje dziecko na kursie Matura Master?

Zapisy
Pozna i gruntownie powtórzy
słownictwo ze wszystkich 15 działów tematycznych oraz zagadnienia z zakresu stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.
Udoskonali umiejętności
wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słownictwa oraz idiomów.
Poprawi
oceny w szkole. Przełamie barierę językową, nabierze pewności w komunikacji i swobody w używaniu języka angielskiego
Nauczy się technik
usprawniających rozumienie tekstu słuchanego, czytanego oraz techniki pisania wszystkich form wypowiedzi pisemnej wymaganych na maturze.
Pozna techniki
zapozna się również z technikami egzaminacyjnymi, wyjaśnimy mu najczęściej spotykane problemy oraz najszybsze i najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązywania.

Opinie rodziców
o kursie Matura Master

Polecam tę szkołę! Świetne podejście do przekazywania wiedzy oraz bardzo profesjonalne prowadzenie lekcji. Zostałem tu świetnie przygotowany do egzaminu FCE oraz matury 👍🏻

Dominik Frankowski
Opinia kursanta

Rodzicom
oferujemy

Kontakt
telefoniczny oraz spotkania z lektorem
Bieżącą informację
zwrotną na temat postępów w nauce
Regularne raporty
na temat przerobionego materiału, dzięki czemu każdy może sprawdzić co go ominęło w razie nieobecnośc