Przygotowanie do matury

Kurs dla maturzystów
W jaki sposób przygotowujemy do najważniejszego egzaminu w zyciu:

  • kładziemy nacisk na  powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej  i przećwiczenie technik  egzaminu pisemnego
  • dbamy, aby uczniowie znacząco rozszerzyli zakresu słownictwa oraz  przełamali barierę komunikacyjną przed przystąpieniem do egzaminu ustnego
  • w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne
Szkoła z tradycją, dlaczego wybrać nas
Formularz kontaktowy:
Kontakt z nami:
Maggie's School
Dobrzykowice 55-002,
ul. Błękitna 41
Telefon:
+48 881 012 770
E-mail:
maggieschool@wp.pl